Dịch thuật đa chuyên ngành

Dịch thuật chuyên ngành Xuất/nhập khẩu

Thuật ngữ tiếng Anh Logistics Thuật ngữngành Logistics Thuật ngữ ngành logistics thông thườngThuật ngữ ngành logistics hay dùngFreight forwarder: hãng giao nhận vận tảiConsolidator: bên gom hàng (gom LCL)Freight: cướcOcean Freight (O/F): cước biểnAir freight: cước hàng khôngSur-charges: phụ phíAddtional cost = Sur-chargesLocal…
Read more
Dịch thuật công chứng

Bảo hành sản phẩm Dịch thuật

Quy trình đảm bảo chất lượng dịch thuật Đảm bảo chất lượng là một thành phần quan trọng trong bất kỳ hệ thống quản lý dịch thuật nào. Quy trình đảm bảo chất lượng của chúng tôi cho phép cung cấp các bản…