Tư vấn luật

Tư vấn luật thừa kế

Đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo đúng các quy định pháp luật trong mỗi quan hệ dân sự là một trong những dịch vụ tư vấn của Công ty TNHH TM & DV HT Quốc Tế. Do vậy, bên cạnh các hoạt động tư vấn pháp luật hôn nhân – gia đình, tư vấn pháp luật đất đai, tư vấn pháp luật kinh tế… thì tư vấn pháp…
Read more
Tư vấn luật

Tư vấn luật nhà đất

1. Tư vấn thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai bao gồm: – Tư vấn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở…
Tư vấn luật

Xin cấp giấy phép lao động

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đã trở nên phổ biến nhờ sự tăng lên của dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng dịch vụ do doanh nghiệp nước ngoài cung cấp và nhờ sự ký kết các hợp…
Tư vấn luật

Gia hạn- cấp mới Visa

Visa là gì? Visa hay còn gọi là thị thực nhập cảnh, đây là giấy chứng nhận của cơ quan nhập cư thuộc một quốc gia để xác minh bạn được cấp phép nhập cảnh vào quốc gia đó trong một khoảng thời gian quy…
Tư vấn luật

Tư vấn luật

Những vấn đề bạn cần tư vấn: Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp Tư vấn liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn gópHướng dẫn kê khai giảm bảo hiểm xã hội cho giám đốcTư vấn việc hoàn thuế Giá trị gia…